Dokument EU 15120/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
/kód dokumentu 15120/16, COM(2016) 767 final, 2016/0382 (COD)/ISP (příhlásit)