Dokument EU 15119/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226
/kód dokumentu 15119/17, COM(2017) 793 final, SWD(2017) 473 final, SWD(2017) 474 final, 2017/0351 (COD)/ISP (příhlásit)