Dokument EU 15091/16

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
/kód dokumentu 15091/16, COM(2016) 761 final, 2016/0376 (COD)/ISP (příhlásit)