Dokument EU 15075/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži
/kód dokumentu 15075/16, COM(2016) 747 final/ISP (příhlásit)