Dokument EU 14883/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů - Lepší zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpovědnost
/kód dokumentu 14883/17, COM(2017) 773 final/ISP (příhlásit)