Dokument EU 14835/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, and (EU) 2015/2365 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365
/kód dokumentu 14835/16, COM(2016) 856 final, 2016/0365 (COD)/ISP (příhlásit)