Dokument EU 14835/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi
/kód dokumentu 14835/13, COM(2013) 711 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14835/13 dne 15.10.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)