Dokument EU 14777/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a směrnice 98/26/ES, směrnice 2002/47/ES, směrnice 2012/30/EU, směrnice 2011/35/EU, směrnice 2005/56/ES, směrnice 2004/25/ES a směrnice 2007/36/ES
/kód dokumentu 14777/16, COM(2016) 852 final, 2016/0362 (COD)/ISP (příhlásit)