Dokument EU 14436/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury - Příspěvek Evropské komise k setkání vrcholných představitelů 17. listopadu 2017 v Göteborgu
/kód dokumentu 14436/17, COM(2017) 673 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14436/17 dne 16.11.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)