Dokument EU 14408/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku, kterého dosáhlo Bulharsko v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování
/kód dokumentu 14408/17, COM(2017) 750 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14408/17 dne 21.11.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)