Dokument EU 14312/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dosažení prosperity prostřednictvím obchodu a investic - Aktualizace společné strategie EU z roku 2007 pro pomoc na podporu obchodu
/kód dokumentu 14312/17, COM(2017) 667 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14312/17 dne 21.11.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)