Dokument EU 14291/17

Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšené radě zřízené Dohodou o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšené rady a Smíšeného výboru
/kód dokumentu 14291/17, JOIN(2017) 43 final, 2017/0299 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14291/17 dne 16.11.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)