Dokument EU 14213/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
/kód dokumentu 14213/17, COM(2017) 648 final, 2017/0290 (COD)/ISP (příhlásit)