Dokument EU 14102/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie
/kód dokumentu 14102/13, COM(2013) 690 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14102/13 dne 9.10.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)