Dokument EU 14035/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací
/kód dokumentu 14035/10, KOM(2010) 546 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:evropská sociální politika, evropská spolupráce, hospodářská politika, komunitární politika pro výzkum, kvalita života, malé a střední podniky, novinka, politika výzkumu, politika vzdělávání, rozvojová politika, sociologie výchovy, surovina, výzkum a vývojISP (příhlásit)