Dokument EU 13711/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytváření předpokladů pro zvýšení dlouhodobých ambicí - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2019
/kód dokumentu 13711/19, COM(2019) 559 final/ISP (příhlásit)