Dokument EU 13687/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji k revizi přílohy 17 (Ochrana před protiprávními činy) (změna č. 17) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví
/kód dokumentu 13687/19, COM(2019) 577 final/ISP (příhlásit)