Dokument EU 13490/17

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) s cílem předcházet terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a bojovat proti nim
/kód dokumentu 13490/17, COM(2017) 605 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13490/17 dne 23.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)