Dokument EU 13315/18

Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé
/kód dokumentu 13315/18, COM(2018) 693 final, 2018/0358(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13315/18 dne 19.10.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 20. schůzi dne 7.11.2018 svým usnesením č. 162 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)