Dokument EU 13314/18

Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part - Návrh rozhodnutí rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé
/kód dokumentu 13314/18, COM(2018) 694 final, 2018/0359(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13314/18 dne 19.10.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 20. schůzi dne 7.11.2018 svým usnesením č. 162 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)