Dokument EU 13281/19

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
/kód dokumentu 13281/19, COM(2019) 496 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13281/19 dne 30.10.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30.10.2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)