Dokument EU 13224/19

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 13224/19, COM(2019) 476 final, 2019/0229(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13224/19 dne 17.10.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30.10.2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)