Dokument EU 13214/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídla
/kód dokumentu 13214/19, COM(2019) 451 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13214/19 dne 16.10.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30.10.2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)