Dokument EU 13198/18

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
/kód dokumentu 13198/18, COM(2018) 708 final, 2018/0364(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13198/18 dne 29.10.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 20. schůzi dne 7.11.2018 svým usnesením č. 162 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)