Dokument EU 13051/19

Sdělení Komise - Čas přijmout rozhodnutí o finančním rámci Unie na období 2021–2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. října 2019
/kód dokumentu 13051/19, COM(2019) 456 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13051/19 dne 14.10.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30.10.2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)