Dokument EU 13032/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí pravidel pro mediaci, která mohou využít strany sporu v investičních sporech
/kód dokumentu 13032/19, COM(2019) 460 final, 2019/0219(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13032/19 dne 14.10.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30.10.2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)