Dokument EU 12950/19

Report from the Commission to the Council - 2019 report on the economic and social situation of Gozo (Malta) - Zpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a sociální situaci ostrova Gozo (Malta) za rok 2019
/kód dokumentu 12950/19, COM(2019) 463 final/ISP (příhlásit)