Dokument EU 12906/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
/kód dokumentu 12906/19, COM(2019) 464 final/ISP (příhlásit)