Dokument EU 12850/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti a konzultacích koordinační skupiny proti mučení uvedené v článku 31 nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
/kód dokumentu 12850/19, COM(2019) 449 final/ISP (příhlásit)