Dokument EU 12759/19

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) za účelem prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nim
/kód dokumentu 12759/19, COM(2019) 420 final/ISP (příhlásit)