Dokument EU 12705/19

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období nejvýše jednoho roku
/kód dokumentu 12705/19, COM(2019) 446 final/ISP (příhlásit)