Dokument EU 12683/15

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 v polovině období
/kód dokumentu 12683/15, COM(2015) 478 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12683/15 dne 7.10.2015.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 38. schůzi dne 14.10.2015 svým usnesením č. 194 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)