Dokument EU 12419/17

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU
/kód dokumentu 12419/17, COM(2017) 534 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12419/17 dne 21.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)