Dokument EU 12321/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018
/kód dokumentu 12321/18, COM(2018) 636 final, 2018/0336(COD)/ISP (příhlásit)