Dokument EU 12307/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
/kód dokumentu 12307/17, COM(2017) 482 final, 2017/0220 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12307/17 dne 19.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)