Dokument EU 12259/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o internetové připojení v místních společenstvích
/kód dokumentu 12259/16, COM(2016) 589 final, 2016/0287 (COD)/ISP (příhlásit)