Dokument EU 12244/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
/kód dokumentu 12244/17, COM(2017) 495 final, 2017/0228 (COD)/ISP (příhlásit)