Dokument EU 12208/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
/kód dokumentu 12208/17, COM(2017) 478 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12208/17 dne 11.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)