Dokument EU 12183/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)
/kód dokumentu 12183/17, COM(2017) 477 final, 2017/0225 (COD)/ISP (příhlásit)