Dokument EU 12137/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
/kód dokumentu 12137/17, COM(2017) 487 final, 2017/0224 (COD)/ISP (příhlásit)