Dokument EU 12129/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení šíření teroristického obsahu on-line - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018
/kód dokumentu 12129/18, COM(2018) 640 final, 2018/0331(COD)/ISP (příhlásit)