Dokument EU 12048/16

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8.9.2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka
/kód dokumentu 12048/16, C(2016) 5681 final/ISP (příhlásit)