Dokument EU 12012/17

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Fifteenth report on relocation and resettlement - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Patnáctá zpráva o relokaci a přesídlování
/kód dokumentu 12012/17, COM(2017) 465 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12012/17 dne 8.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)