Dokument EU 11940/19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti
/kód dokumentu 11940/19, COM(2019) 396 final/ISP (příhlásit)