Dokument EU 11845/17

Zpráva Komise Radě o systému střednědobé finanční pomoci Unie platebním bilancím členských států podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 332/2002
/kód dokumentu 11845/17, COM(2017) 459 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11845/17 dne 4.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)