Dokument EU 11831/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o průběžném hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie za období 2014–2016
/kód dokumentu 11831/17, COM(2017) 460 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11831/17 dne 1.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)