Dokument EU 11827/19

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
/kód dokumentu 11827/19, COM(2019) 375 final/ISP (příhlásit)