Dokument EU 11825/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie
/kód dokumentu 11825/19, COM(2019) 377 final/ISP (příhlásit)