Dokument EU 11801/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů v polovině období
/kód dokumentu 11801/17, COM(2017) 458 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11801/17 dne 31.08.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)