Dokument EU 11785/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2018
/kód dokumentu 11785/17, COM(2017) 453 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11785/17 dne 4.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)